Opći akti i odluke koje je donijela Općina Vir

Na ovom dijelu stranica možete pronaći temeljne akte i odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine kao i poslovnike te odluke o unutarnjem ustrojstvu Općine. U podizbornicima možete pregledati Statut Općine, opis obilježja Općine i proračun Općine, a ispod ovog teksta možete skinuti i pregledati važnije odluke Općinskog vijeća i načelnika Općine. U zagradama su dodatno istaknute direktne poveznice na objavu pojedinog dokumenta u Službenom glasniku Općine Vir (SGOV).
 pdf file
(dokumenti se mogu preuzeti u PDF formatu)
 
 


Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Zone za obračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosuOdluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 08/10)
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 03/12)
Etički kodeks Općinske uprave Općine Vir (SGOV 03/14)


Odluka o općinskim porezima (SGOV 04/11)


Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
Izmjene Plana upravljanja 2019.
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2019. godine
Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. (1 MB)
Izmjene Plana upravljanja 2018. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2018. godine
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine II
Izmjene Plana upravljanja 2017. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2017. godine
Izmjene Plana upravljanja 2016. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2016. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2015. godine
Plan upravljanja pomorskim dobrom 2014. godine
Evidencija komunalne infrastrukture
Obavijest o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom (41 KB)

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA