Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja upravne, stručne, informatičke,  tehničke, administrativne i pomoćne poslove za potrebe Općinske uprave i lokalne samouprave, a poglavito:


- pravne, upravno-pravne i savjetodavne poslove,upravne, stručne i administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i  namještenika Općinske uprave;
- imovinsko-pravne poslove;
- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave;
- pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice Općinske uprave;
- prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela ;
- pripravlja nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi načelnik i Općinsko  vijeće;
- pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
- priprema nacrte temeljnih akata i prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Općine;
- pripravlja programe rada Općinskog vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje;
- sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće;
- pruža stručnu pomoć predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća;
- prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje i akte sa sjednica i prati izvršavanja akata;
- prati uskladbu Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom;
- daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća;
- skrbi se oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće;
- skrbi o vratarskoj i čuvarskoj službi i rukovanju  telefonskom centralom,   održavanju čistoće, ugostiteljstvu, i sl.;
- obavlja i druge poslove iz područja lokalne samouprave ako su oni u ovlasti Općine,a nisu u djelokrugu  drugih upravnih odjela.

Pročelnica Upravnog odjela: Katarina Radović, dipl. iur.

Adresa: Trg sv. Jurja 1
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Fax.: 023 / 363 480
Mob.: 099 802 2655

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA