Odgoj i obrazovanje

Na području Općine Vir djeluje jedna predškolska ustanova i to Dječji vrtić “Smješko”, te područno odjeljenje Osnovne škole Privlaka u kojem učenici pohađaju prva četiri razreda osnovne škole.

Osnovno obrazovanje na Viru uvodi se krajem 19. stoljeća i djeluje u različitim oblicima (od četverogodišnjeg školovanja do pune osmoljetke) sve do danas, s kraćim prekidima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nakon Drugog svjetskog rata djelovala je i škola u Lozicama u kojoj su učenici iz naselja Lozice i Torovi polazili prva četiri razreda. U Viru je osnovna škola sa svih osam razreda djelovala do školske godine 1975/1976. Uslijed racionalizacije osnovnog školstva na ovom području, a s obzirom i na to da je Vir tada mostom spojen s kopnom, u Viru prestaje s radom osnovna škola koja postaje područnim odijelom O.Š. Privlaka. Od tada u školi u Viru pohađaju se prva četiri razreda, a ostala četiri učenici pohađaju u Privlaci.

Povećanjem broja stanovnika Vira, poglavito nakon izgradnje mosta, povećava se i broj djece na otoku, a time raste i potreba ponovnog uspostavljanja punog osnovnog školstva na Viru. U tu je svrhu potrebno izgraditi novu školsku zgradu sa svim pratećim sadržajima, a to je trenutno i jedan od temeljnih projekata općinskih vlasti na Viru.

Općina Vir je osnivač jedine predškolske ustanove na otoku, Dječjeg vrtića “Smješko“. Vrtić je osnovan 1994. godine, a kao samostalna ustanova djeluje od 2006. godine. Rad Dječjeg vrtića u potpunosti financira Općina Vir, tako da su roditelji oslobođeni bilo kakvih novčanih davanja za boravak svoje djece u vrtiću. Vrtić je djelovao na raznim lokacijama i u prostorima koji ne zadovoljavaju njegove potrebe, te je Općina Vir pokrenula projekt izgradnje suvremenog dječjeg vrtića sa svim popratnim sadržajima.

Općina Vir ima nešto dužu tradiciju financiranja nabave knjiga za učenike. Do donošenja odluke kojom se nabava knjiga za osnovnoškolce i prva dva razreda srednje škole financira iz proračuna Republike Hrvatske, Općina Vir je unatrag nekoliko godina skrbila o financiranju nabave knjiga za osnovnoškolce. Nakon toga Poglavarstvo je donijelo odluku kojom Općina Vir danas financira nabavu udžbenika i školskog materijala za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola u iznosu od 2 500,00 kuna, te financiranje nabave školskog materijala za sve ostale učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1 500,00 kuna. Jednokratna naknada učenicima isplaćuju se uz ispunjenje odlukom propisanih uvjeta. Općina, zajedno sa Zadarskom županijom, sudjeluje u sufinanciranju putnih troškova za učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola.

Za potrebe studenata Općina Vir izdvaja sredstva mjesečne naknade za one koji redovito upisuju više godine studija. Stipendije se dodjeljuju za studente preddiplomskih i poslijediplomskih studija, a prema uvjetima i kriterijima za stjecanje prava na dodjelu stipendija koja proizlaze iz Odluke o stipendijama Općine Vir. Time je posebna pažnja posvećena visokom obrazovanju i težnji da se u obrazovnoj strukturi stanovništva Vira poveća broj visoko obrazovanog kadra. Na taj je način školovanje studenata u određenoj mjeri olakšano i djeluje poticajno. Trenutno Općina Vir dodjeljuje stipendije u iznosu od 1.500,00 kiuna mjesečno, uz dodatnih 500 kuna za studente koji ostvaruju odličan uspjeh.
Treba naglasiti i povećani trend upisivanja i završavanja visokoškolskog obrazovanja od strane mlađih generacija, što osobito raduje i pruža općinskim vlastima dodatan motiv za ovakav način podrške mladim studentima.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA