Upravni odjel za lokalne poreze

Upravni odjel za lokalne poreze u svomu djelokrugu obavlja upravne i stručne poslove iz područja poreza:


- izrađuje nacrte akata kojima se uređuju općinski porezi i druge financijske obveze;
- razrezuje općinske poreze i ostale naknade koje su u djelokrugu Upravnog odjela za proračun i financije;
- vodi poslove naplate poreza i poduzima sve zakonske postupke za njihovu pravovremenu naplatu;
- pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
- brine se za pravilnu primjenu zakonskih propisa iz djelokruga rada upravnog odjela;
- nadzire plaćanje dospjelih obveza;
- osigurava pravovremeno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga upravnog odjela, te suradnju s ostalim upravnim odjelima;
- izrađuje izvješća o poslovanju Odjela;
- osigurava provođenje odluka Općinskog vijeća iz oblasti lokalnih poreza,
- organizira postupak razreza lokalnih poreza;
- prati i osigurava pravilnu primjenu Zakona o općem upravnom postupku,
- nadzire vođenje uredne evidencije o obveznicima lokalnih poreza;
- vrši kontrolu naplate po izdanim rješenjima, odlučuje o slanju opomena te provođenja ovrhe (prisilne naplate poreza);
- obavlja i druge poslove iz područja lokalnih poreza ako su oni u nadležnosti Općine, a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.

 

Pročelnica Upravnog odjela: Sanja Čulina, dipl. oec.

Adresa: Trg sv. Jurja 1
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Fax.: 023 / 363 480
Mob.: 099 802 2654

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA