O ustrojstvu upravnih odjela

Općinsku upravu čine upravna tijela (upravni odjeli) koja se ustrojavaju radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Upravna tijela Općinske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova te učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Za obavljanje poslova od značaja za Općinu, odnosno za njegove stanovnike, poslove prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite okoliša, uređenja naselja i stanovanja,  komunalnog gospodarstva, brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, kulture, civilnog društva, protupožarne i civilne zaštite, režima prometa, gospodarstva i poduzetništva, gospodarenja nekretninama  i svih drugih poslova, ustrojavaju se sljedeći upravni odjeli:
1. Upravni odjel ureda Načelnika
2. Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
3. Upravni odjel za računovodstvo i proračun
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
5. Upravni odjel za lokalne poreze

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 08/10)

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 01/20)

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 03/12)

Poveznice u zagradama na dokumente objavljenje u Službenom glasniku Općine Vir u PDF formatu

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA