Kultura i sport


Na području Općine Vir djeluje nekoliko kulturnih i sportskih društava čiji rad ima poseban društveni značaj za Općinu Vir. Rad ovih udruga podupire se izdvajanjem određenih sredstava iz proračuna Općine Vir.


 

Kulturno umjetničko društvo “Sv. Ivan” Vir
KUD “Sv. Ivan” Vir osnovan je 1998. godine.

Predsjednica KUD-a: Helena Budija-Škorić

 

 Unutar KUD-a djeluju folklorna sekcija i sekcija za maškare. Folklorna sekcija njeguje specifično troglasno pjevanje i tradicionalne plesove kao što su virsko kolo, brzo kolo, starinsko kolo, stupački i dr. U svojih desetak godina rada folklorna sekcija KUD-a Sv. Ivan nastupala je širom Hrvatske. Od nastupa mogu se istaknuti nastupi u Metkoviću, Osijeku, Ozlju, Varaždinu, Zagrebu, Slavonskom Brodu, Dubrovniku i Slunju. Osim u Hrvatskoj ova sekcija je nastupala i u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj. Folklorna sekcija KUD- a Sv. Ivan česti je akter raznih kulturnih događanja na Viru, ponajviše za vrijeme turističke sezone, a često nastupa po pozivima srodnih društava iz Zadarske županije. Folklorna sekcija je podijeljena ma mlađu i stariju skupinu. Voditeljica sekcije je Helena Budija Škorić.
Sekcija za maškare njeguje dugu tradiciju pokladnih manifestacija na Viru i uglavnom je aktivna u pokladnom razdoblju.Boćarski klub “Vir” Vir
Klub je osnovan 1989. godine
Predsjednik kluba:

Klub potiče i promiče boćarski šport; organizira natjecanja u boćarskom športu kako službena tako i trofejna; sudjeluje putem svojih članova u tim natjecanjima kao i u drugim natjecanjima u organizaciji saveza; poduzima aktivnosti na omasovljavanju i unapređenju boćarskog športa; djeluje na unapređenju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje najviših športskih dostignuća u boćarskom športu; educira i odgaja svoje članove kroz predavanja, tečajeve, savjetovanja i publikacije za boćarski šport pravilnu primjenu propisa o boćarskom športu; surađuje s drugim klubovima, stručnim i znanstvenim institucijama a sve radi unapređenja svoje djelatnosti; predlaže nadležnim tijelima donošenje propisa i mjera radi razvoja boćarskog športa; obavlja i druge poslove koji su Klubu povjereni na osnovi propisa ili dobrovoljnog i obveznog udruživanja s drugim udruženjima.


 

Nogometni klub “Mornar” Vir
Klub je osnovan 1955. godine.
Natječe se u Županijskog ligi veterana Zadarske županije
Predsjednik kluba: Živko Vučetić

Klub je osnovan radi obavljanja sportskih nogometnih djelatnosti, sudjelovanja u natjecanjima u nogometu, promicanju sportske rekreacije i unapređenja nogometnog sporta. Cilj NK “Mornar” je okupljanje ljubitelja nogometnog sporta.
Zadaće Kluba su da svojim radom pridonosi:
- popularizaciji nogometnog sporta,
- razvijanju sportskih navika (urednost, točnost, ustrajnost itd.),
- natjecanju u pripadajućim ligama nogometa i postizanju što boljih rezultata,
- njegovanju načela olimpijskog pokreta i pravila sporta.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA