Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

eu 2021

Projekt:

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Čisti otok d.o.o. za komunalne djelatnosti

NAZIV PROJEKTA:
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

NAZIV POZIVA:
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda

NADLEŽNO TIJELO:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NOSITELJ PROJEKTA:
Čisti otok d.o.o. za komunalne djelatnosti

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.734.880,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
1.474.648,00 HRK (85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
5. ožujka 2021. - 4. ožujka 2022. (12 mjeseci)

O PROJEKTU:
Projektom „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir“ nabavit će se komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, i to za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Vozila će se koristiti za unaprjeđenje cjelokupnog ciklusa koji podrazumijeva tok otpada, uz dio koji podrazumijeva direktni kontakt s korisnicima, tj. odrazit će se na unaprjeđenje pružanja usluge prikupljanja odvojenog komunalnog otpada te će se ostvariti preduvjeti i za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog biorazgradivog otpada te preduvjeti za povećanje postupaka recikliranja i/ili ponovne uporabe otpada. Provedbom projekta obavit će se i potrebna registracija nabavljenih vozila. Po završetku projekta, u prvoj kalendarskoj godini planirano je prikupiti što veću količinu otpadnog papira i plastike.

U komunalnom društvu Čisti otok d.o.o. preraspodijelit će se postojeća i otvoriti dva nova radna mjesta, vozač teretnoga vozila i transportni radnik, koji će se educirati za adekvatno i sigurno upravljanje nabavljenim vozilima.

Tijekom provedbe projekta provest će se izobrazno-informativne aktivnosti kojima će se stanovništvo educirati o načinima odvajanja otpada te obradi, recikliranju i ponovnoj upotrebi otpada. Te aktivnosti uključuju sljedeće: 1. organizaciju izobrazno – informativnog događanja (javne tribine), 2. organizaciju radionica za djecu vrtićke dobi te 3. izradu edukativno - informativnih materijala u online obliku koji će pružati informacije korisnicima i javnosti o načinima sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom kroz odvajanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje i sl. Svi online materijali moći će se preuzeti s mrežnih stranica Čisti otok d.o.o.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA:Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta  

DODATNE INFORMACIJE:
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA