Klimatske i prirodne značajke

U klimatskom pogledu Vir pripada tipičnom mediteranskom klimatskom području. Posebnost predstavlja jak utjecaj sjeveroistočnog vjetra, odnosno bure, osobito u zimskom razdoblju, a u nešto manjem obimu i utjecaj juga, pa vjetrovi predstavljaju značajno klimatsko obilježja otoka. Mediteranska klimatska obilježja očituju se i u pogledu padalina. Kiše su prisutnije u zimskom razdoblju, najprisutnije u kasnu jesen, a rijetke u ljetnom periodu. Broj sunčanih sati godišnje u prosjeku iznosi 2450 što predstavlja nešto manje od 300 sunčanih dana godišnje. Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 15oC. Srednja temperatura u mjesecu srpnju iznosi 24,5oC, a u siječnju 6,5oC.

U pogledu biljnog pokrova Vir također pripada mediteranskoj vegetacijskoj regiji. Karakteriziraju ga biljne zajednice suhih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka sa raznim vrstama niskog raslinja. Još u 17. st. Vir je bio gotovo u cijelosti prekriven šumom. Intenzivnom sječom i paljenjem šuma u svrhu stvaranja pašnjaka za stoku i u svrhu upotrebe drvnog materijala za ogrjev, šuma na Viru je polagano nestajala. Pred Drugi svjetski rat gotovo da je i nije bilo. U periodu nakon rata, a smanjenjem stočarstva, biljni pokrov se polagano revitalizira ponajviše na sjeverozapadnom dijelu otoka. Uglavnom se radi o hrastu crniki. Od ostalog biljnog pokrova valja istaknuti planiku, zeleniku, smrču, smrdljiku, brnistru i kupinu. U drugoj polovici prošlog stoljeća stanovnici Vira sade borove, koji danas predstavljaju veći dio pošumljenih područja na otoku. Od mediteranskih kultura na Viru su najprisutnije vinova loza i smokva. Tek u posljednje vrijeme značajnije se javljaju nasadi maslina koje se u prošlosti nisu intenzivnije uzgajale, ponajprije radi utjecaja jake bure.

Fauna otoka Vira obiluje raznim vrstama. Mogu se pronaći razne vrste gmazova od bjelouške, riđovke, blavora do najotrovnije europske zmije poskoka. Na otoku živi i više vrsta ptica kao što su vrapci, kosovi, grlice, vrane, svrake, jarebice, galebi i dr. Fazani, koji su doneseni na otok, također čine značajan dio životinjske populacije. Od sisavaca na otoku žive zečevi, kune, poljski miševi, čagljevi i dr. I morski akvatorij oko otoka Vira je bogat životinjskim vrstama od raznih vrsta mekušaca i rakova do raznih vrsta riba.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA