"Vodovod Vir" d.o.o.

za komunalne djelatnosti

MB: 1739875

  Adresa: Trg sv. Jurja b.b., 23 234 Vir

Telefon/fax.: 023/362 608

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Direktor: mr. sc. Hrvoje Bašić, dipl. ing.

 


Trgovačko društvo “Vodovod-Vir” d.o.o. za komunalne djelatnosti, osnovano je 2003. godine u svrhu projektiranja, izgradnje i gospodarenja vodovodnim i kanalizacijskim sustavom otoka Vira. Poduzeće “Vodovod - Vir” je u 100%-tnom vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača.

Ovo poduzeće je vođenom vizijom kako postati efektivno i efikasno komunalno društvo u djelatnosti pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku Viru, čiji će se rad zasnivati na znanju, novim tehnologijama i normama kvalitete.

Misija poduzeća je kontinuirana, sigurna, ekonomična, ekološki i zdravstveno prihvatljiva usluga vodoopskrbe i odvodnje.

Ciljevi ovog poduzeća su: izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog sustava otoka Vira, te pružanje kvalitetne usluge vodoopskrbe i odvodnje stanovnicima i posjetiteljima otoka Vira.

Prema studiji o utjecaju na okoliš kanalizacijskog sustava otoka Vira, izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava odvijati će se odvijati u fazama.

Izgradnja i komunalna usluga vodoopskrbe i odvodnje vršiti će se za svih 9 000 objekata koji se nalaze na otoku Viru. Nakon završetka svih radova vezanih za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, trgovačko društvo Vodovod-Vir d.o.o. gospodariti će sa preko 300 km cjevovoda raznih profila, 10-ak crpnih stanica, tri podmorska ispusta (jedan glavni i dva pomoćna) te uređajem za biološko pročišćavanje, koji će biti dimenzioniran za 53.000 ES. Prema procjenama, vrijednost cijelog projekta, sa današnjeg stajališta, je oko 400 milijuna kuna.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

 1. poštom ili osobno na adresu:
  Vodovod -Vir d.o.o.
  Službenik za informiranje
  Put Mula 16
  23234 Vir
 2. telefaksom na broj:
  023/362-608
 3. e-mailom na e-mail adresu:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Službenik za informiranje:
tel: 023/362-608
fax:023/362-608
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
radno vrijeme: 7.00-15.00
 
Zakon o pravu na pristup informacijama


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


DOKUMENTI VODOVOD-VIR d.o.o.

Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi akcijskog plana za razdoblje 2021. 2022. godine

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


Obavijest o obvezi prema članku 80. st. 2, toč. 1. Zakona o javnoj nabavi


Etički kodeks

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje 2021.-2022. Vodovoda-Vir d.o.o.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA