Zamjenik načelnika

 
 
 

Načelnik Općine ima jednog zamjenika koji se bira na isti način i po istom postupku kao i načelnik na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.

Zamjenik načelnika po ovlaštenju načelnika obavlja poslove iz njegovog djelokruga te ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti, na način kako je to utvrđeno posebnom odlukom načelnika.

Zamjenik načelnika, na temelju pisanog ovlaštenja načelnika, obavlja poslove iz njegova djelokruga.

Načelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Zamjenik Načelnika odlučuje da li će dužnost obavljati profesionalno, o čemu su dužni u skladu sa zakonom, dostaviti pisanu obavijest nadležnom  upravnom tijelu Općine Vir. Ukoliko zamjenik načelnika odluči da neće svoju dužnost obavljati profesionalno, isti ima pravo na  naknadu troškova za svoj rad u Općini Vir  u skladu s posebnom odlukom.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA