Logo
Ispiši ovu stranicu

Obavijest o obvezi prema članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi

pdf file
(dokument se može preuzeti u PDF formatu)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA