Logo
Ispiši ovu stranicu

O ustrojstvu upravnih odjela

Općinsku upravu čine upravna tijela (upravni odjeli) koja se ustrojavaju radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Upravna tijela Općinske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova te učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Za obavljanje poslova od značaja za Općinu, odnosno za njegove stanovnike, poslove prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite okoliša, uređenja naselja i stanovanja,  komunalnog gospodarstva, brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, kulture, civilnog društva, protupožarne i civilne zaštite, režima prometa, gospodarstva i poduzetništva, gospodarenja nekretninama  i svih drugih poslova, ustrojavaju se sljedeći upravni odjeli:
1. Upravni odjel ureda Načelnika
2. Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
3. Upravni odjel za računovodstvo i proračun
4. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
5. Upravni odjel za lokalne poreze

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 08/10)

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 01/20)

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vir (SGOV 03/12)

Poveznice u zagradama na dokumente objavljenje u Službenom glasniku Općine Vir u PDF formatu

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA