Logo
Ispiši ovu stranicu

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

eu 2021

Projekt:

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Čisti otok d.o.o. za komunalne djelatnosti

NAZIV PROJEKTA:
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

NAZIV POZIVA:
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda

NADLEŽNO TIJELO:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

NOSITELJ PROJEKTA:
Čisti otok d.o.o. za komunalne djelatnosti

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
1.734.880,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
1.474.648,00 HRK (85%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
5. ožujka 2021. - 4. ožujka 2022. (12 mjeseci)

O PROJEKTU:
Projektom „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir“ nabavit će se komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, i to za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike. Vozila će se koristiti za unaprjeđenje cjelokupnog ciklusa koji podrazumijeva tok otpada, uz dio koji podrazumijeva direktni kontakt s korisnicima, tj. odrazit će se na unaprjeđenje pružanja usluge prikupljanja odvojenog komunalnog otpada te će se ostvariti preduvjeti i za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog biorazgradivog otpada te preduvjeti za povećanje postupaka recikliranja i/ili ponovne uporabe otpada. Provedbom projekta obavit će se i potrebna registracija nabavljenih vozila. Po završetku projekta, u prvoj kalendarskoj godini planirano je prikupiti što veću količinu otpadnog papira i plastike.

U komunalnom društvu Čisti otok d.o.o. preraspodijelit će se postojeća i otvoriti dva nova radna mjesta, vozač teretnoga vozila i transportni radnik, koji će se educirati za adekvatno i sigurno upravljanje nabavljenim vozilima.

Tijekom provedbe projekta provest će se izobrazno-informativne aktivnosti kojima će se stanovništvo educirati o načinima odvajanja otpada te obradi, recikliranju i ponovnoj upotrebi otpada. Te aktivnosti uključuju sljedeće: 1. organizaciju izobrazno – informativnog događanja (javne tribine), 2. organizaciju radionica za djecu vrtićke dobi te 3. izradu edukativno - informativnih materijala u online obliku koji će pružati informacije korisnicima i javnosti o načinima sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom kroz odvajanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje i sl. Svi online materijali moći će se preuzeti s mrežnih stranica Čisti otok d.o.o.

NAZIV SPECIFIČNOG CILJA:Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta  

DODATNE INFORMACIJE:
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više o projektu: https://www.zadra.hr/hr/component/k2/2697-zadra-nova-za-vas

DODATNE POVEZNICE: https://strukturnifondovi.hr/

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA