Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić "Smješko"

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO

O B A V I J E S T
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2017./2018. na području Općine Vir

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Smješko primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 05.lipnja, do 16.lipnja, 2017. godine
- Osobno u prostorijama Dječjeg vrtića Smješko svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 13:00sati ili
-
Potrebnu dokumentaciju poslati poštom na adresu:
DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO, FRANJE TUĐMANA 27A, 23234 VIR

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 01.07. 2017.g. navršavaju tri (3)godine života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program ( od 6:30 do 16:30 sati)
- poludnevni 5-satni program (od 8:00 do 13:00 sati

1.2. za djecu od navršenih jednu (1) godinu života do 01.04.2017.g.
- cjelodnevni 10-satni program ( od 6:30 do 16:30 sati)
- poludnevni 5-satni program (od 8:00 do 13:00 sati

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama Općine Vir)
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave, može i preslika)
3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
, te presliku osobne iskaznice roditelja,
4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Općine Vir za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, oba zaposlena roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, djeca koja imaju teškoće u razvoju potvrđene rješenjem od Centra za socijalnu skrb, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i po potrebi obavljenih inicijalnih razgovora roditelja. Rezultati upisa djece u Vrtić (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljen na oglasnoj ploči dječjeg vrtića od 27. lipnja 2017.g. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 12. srpnja 2017.g.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djecu primljenu u vrtić upisuju roditelj/skrbnik. Roditelji/skrbnici bit će obaviješteni pisanim putem na kućnu adresu o datumu upisa.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 4. rujna 2017. ili neki drugi datum, ako je to utvrđeno aktom vrtića.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Pri upisu djeteta roditelj je obvezan:
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta i na uvid Knjižicu cijepljenja (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni programa utvrdit će se u skladu s Odlukom Osnivača.

ZA DJECU KOJA SU UPISANA I POHAĐALA VRTIĆ U TEKUĆOJ GODINI NE MORA SE DOSTAVLJATI DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Dječji vrtić Smješko

Ovdje možete preuzeti obrazac
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO (pdf 270 kb) 

 

 

logo-izbori-2017 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1