Započinje rekonstrukcija ceste D306 od Virskog mosta do centra Vira

U sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste D306, korisnik izvlaštenja „Hrvatske ceste“ d.o.o. u suradnji s Općinom Vir ovih će dana započeti s pripremnim radovima na četiri kilometra dionice državne ceste D306 od Virskog mosta do centra mjesta Vir.


Pripremni radovi se odnose na postavljanje stupova javne rasvjete te polaganje komunalne infrastrukture na dijelovima predmetne dionice na kojima je korisnik izvlaštenja sklopio nagodbe s vlasnicima nekretnina te za koje je nadležno tijelo donijelo rješenja o izvlaštenju, a za koje je vlasnicima uplaćena pripadajuća naknada. Općina Vir je osigurala sredstva potrebna za obeštećenje vlasnika nekretnina na toj dionici u iznosu od 13 milijuna kuna.


Primarni cilj proširenja ove dionice sa sadašnjih 8 metara na 12 metara je prvenstveno izgradnja nogostupa za pješake, dobivanje adekvatnog prostora za postavljanje krupne infrastrukture predviđene na tom koridoru, odnosno postavljanje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, optičko telekomunikacijskih kabela, postavljanje glavnog visokonaponskog voda kao i sekundarnih vodova elektro-strujne infrastrukture.


Obnovljena i proširena prometnica dobit će i novu javnu rasvjetu. U planu je postavljanje 142 rasvjetna stupa visine osam metara s konzolom od 1,5 metara, na čijem kraju se nalazi lampa s ugrađenim štednim tajmerom. Izvođač ovog dijela radova je komunalno poduzeće “Vir održavanje”. Trasa javne rasvjete postavlja se sa sjeverne strane Virskog puta. Time bi se konačno osvijetlila glavna virska prometnica. Nakon završetka građevinskih radova na prometnici je predviđeno i hortikulturno uređenje od Virskog mosta do centra, čime će se ulaz u Vir značajno komunalno i vizualno promijeniti, a Virani i njihovi gosti će napokon dobiti zavidan ulaz u centar kakav otok već dugo godina zaslužuje.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1